Pridru×ite nam se!

Prijavite se za avanturu!

Ambiciozni ste i gajite strast prema inovativnim proizvodima? U×ivate u timskom radu?
Biste li ×eljeli primijeniti svoje vjeÜtine u dinamičnom i kreativnom okru×enju, rame
uz rame sa stručnjacima i profesionalcima?
Ne dvoumite se ľ pridru×ite se Wikozajednici!

Prijavite se slanjem vaÜega ×ivotopisa i motivacijskog pisma.